Grøntcontainer

Kun til grøntaffald
Alle former for plastsække forbudt.
Skær gerne i stykker så kan der være mere i containeren.

Storskraldscontainer

Søndag 10:00 - 11:00

7 - 21 april

5 - 19 maj

2 - 16 - 30 juni

14 - 28 juli

11 - 25 august

8 - 22 september

6 - 20 - 27 oktober

HUSK!
INGEN AFFALD UDENFOR CONTAINEREN
DER MODTAGES KUN I ÅBNINGSTIDEN.!

  

Genbrugspladsen på Sydgårdsvej

åben alle dage fra 09.00 -17.00