Grøn dag 2018
Brøndby Haveby Afd. III


Grønne dage i 2018 - Brøndby Haveby afd.3
Det er i år rotunderne


Have nr. 145 – 160 Onsdag den 02. maj 2018 kl. 18:00
Have nr. 161 – 172 Onsdag den 30. maj 2018 kl. 18:00
Have nr. 200 – 215 Onsdag den 13. juni 2018 kl. 18:00
Have nr. 216 – 231 Onsdag den 08. august 2018 kl. 18:00
Have nr. 17 – 32 Onsdag den 22. august 2018 kl. 18.00

Hver have skal stille med mindst én repræsentant på den dato de er sat til.
Hvis man er forhindret den pågældende dag, kan man melde sig til en af de andre dage.
Husk at være fremsynet, hvis du er sat på den sidste dato og allerede ved, at du ikke kan der, så meld dig til en af de øvrige dage.
Fremmøde kan ikke rykkes til efterfølgende år.

De haver som efter sæsonens afslutning ikke har været fremmødt på én af de grønne dage,
vil blive trukket kr. 500,- sammen med havelejen i 1. december 2018

Arbejdet de forskellige aftner vil blive tilrettelagt under hensyntagen til de fremmødte.
Dette betyder, at du godt kan møde op selv om du ikke kan klare fysisk arbejde.
Der er jo også nogen, der skal sørge for bl.a. drikkevarer til de arbejdende og lignende ☺

Vi mødes ved værkstedet kl.18.00

Ønsker du at ændre mødedato, bedes du kontakte Grønt Udvalg (Palle Bleg) på email: bleg44@live.dk eller SMS på telefon 20 91 78 29,
Telefonisk henvendelse 2. & 4. mandag i hver måned fra kl. 18.00 til 19.00.

HUSK AT SÆTTE X i kalenderen

Medbring det gode humør og husk naboen!
Vel mødt ☺
Mvh. Grønt udvalg