Tømningsplan for containere

Restaffald: hver torsdag

Madaffald: hver torsdag 

Pap: hver torsdag

Plast: hver fredag

Metal: hver fredag

Porcelæn: torsdag hver anden uge i lige uger