Bestyrelse

Formand

Christian Ribert Møller

Have 29

formand@broendbyhaveby3.dk

 

Træffes i kontorvagten

Kasserer

Kim Jørgensen 

Have 226

kasserer@broendbyhaveby3.dk

Bestyrelsesmedlem

Jan Petersen

Have 36

janconn@brnet.dk

Bestyrelsesmedlem

 

Palle Bleg

 

Have 138

havesalg@broendbyhaveby3.dk

Bestyrelsesmedlem

Connie Fendt

Have 62

fendtconnie@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Steen Hansen

Have 69

steensimoni@live.dk  

Sekretær

 Ditte Prien

Have168

d.piren@gmail.com

 

Suppleant

Jens Ditmar Hansen  

Have 123

jens.ditmar@gmail.com

Suppleant

Patrick H. Rasmussen

Have212

p.hegnsborg@gmail.com

Revision

Revisor

Kristian Kure-Bonne

Have 43

Revisor

Kirsten Therp

Have 123

Revisorsuppleant

Knud Rosenløv

Have 19

Revisorsuppleant

Per Egholm Nielsen

Have 54