Bestyrelse

Formand

Christian Ribert Møller

Have 29

ribertmoeller61@gmail.com

 

Træffes i kontorvagten

Kasserer

Kim Jørgensen 

Have 226

kj@autodania.dk

Bestyrelsesmedlem

Jan Petersen

Have 36

janconn@brnet.dk

Bestyrelsesmedlem

Palle Bleg

Have 138

havesalg@broendbyhaveby3.dk

Bestyrelsesmedlem

Jørgen Pedersen

Have 75

bif.pedersen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Steen Hansen

Have 69

steensimoni@live.d


Bestyrelsesmedlem

 Ditte Prien

Have168 

d.piren@gmail.com

 

Suppleant

Jens Ditmar Hansen  

Have 123

jens.ditmar@gmail.com

Suppleant

Have

 

Revision

Revisor

Kristian Kure-Bonne

Have 43

Revisor

Kirsten Therp

Have 123


Revisorsuppleant

Knud Rosenløv

Have 19

Revisorsuppleant

Jørgen Hansen

Have 165