Grønne dage i 2024 - Brøndby Haveby afd.3

Det er i år rotunderne.:

Have nr. 113 - 128

Onsdag den 22. maj

kl. 18:00

Have nr. 129 - 144

Onsdag den 5. juni

kl. 18:00

Have nr. 145 - 160

Onsdag den 26. juni

kl. 18:00

Have nr. 160 - 172

Onsdag den.24. juli

kl. 18:00

Have nr. 200 - 215

Onsdag den 14. august

kl. 18:00

Have nr. 215 - 231

Onsdag den 04. september

kl. 18:00

 

Hver have skal stille med mindst én repræsentant på den dato de er sat til.

Hvis man er forhindret den pågældende dag, kan man melde sig til en af de andre dage.

Husk at være fremsynet, hvis du er sat på den sidste dato og allerede ved, at du ikke kan der,

så meld dig til en af de øvrige dage.

 

Fremmøde kan ikke rykkes til efterfølgende år 2025.

 

De haver som efter sæsonens afslutning ikke har været fremmødt på én af de grønne dage, vil blive trukket 750,- kr.  

sammen med havelejen i december måned den 1. december 2024

      

Arbejdet de forskellige aftner vil blive tilrettelagt under hensyntagen til de fremmødte.

Dette betyder, at du godt kan møde op selv om du ikke kan klare fysisk arbejde.

Der er jo også nogen, der skal sørge for bl.a. drikkevarer til de arbejdende og lignende J

 

Vi mødes alle ved værkstedet kl. 18.00

 

Ønsker du at ændre mødedato, skal du kontakte Grønt Udvalg

Jens Ditmar. på e-mail:  jens.ditmar@gmail.com  

Eller henvendelse i kontortiden 2. & 4. mandag i hver måned           

fra April vi er der fra kl. 18.00 til 19.00.

                           

HUSK AT SÆTTE X i kalenderen

Medbring det gode humør og husk naboen!

Vel mødt   J Mvh. Grønt udvalg

Jens – Kim – Connie & Steen